Langkah-langkah Menggunakan Jamboard Dalam Pembelajaran Kolaboratif | Tutorial Integrasi Jamboard Dengan Google Classroom

Jamboard adalah papan putih digital yang dibina untuk membolehkan kolaboratif antara pelbagai pihak. Ini membolehkan pelajar menunjukkan kreativiti mereka di mana sahaja. LANGKAH-LANGKAH INTEGRASI JAMBOARD…

View More Langkah-langkah Menggunakan Jamboard Dalam Pembelajaran Kolaboratif | Tutorial Integrasi Jamboard Dengan Google Classroom